Selecteer een pagina

Met de NCW wordt gekeken naar de waarde van het geld in de toekomst, rekening houdend met een verwacht rendement. Met één euro op dit moment kan meestal meer worden ge-kocht dan met dezelfde euro over tien jaar (o.a. ten gevolge van de inflatie). Maar het lenen van één euro op dit moment betekent dat de euro de komende jaren terugbetaald moet wor-den plús de verschuldigde rente. Bij de investeringsbeslissing (wel of niet investeren), is het van belang rekening te houden met de tijdwaarde en het renderen van geld.

Voorbeeld: een bedrag x wordt geleend tegen r% rente. Na één jaar moet x(1 + r) terugbe-taald worden. Immers: bedrag x wordt na één jaar x + x.r = x(1+r). Na twee jaar: x(1+r) + x(1+r)r = x(1+r)2 enzovoort (rente over rente betalen, de zogenaamde samengestelde inte-rest).

Bij het rangschikken van projecten of investeringen op basis van NCW, kiest men de pro-jecten met de hoogste NCW eerst.

LET OP DEZE MACHTEN MOETEN GOED STAAN; SUBSCRIPTEN
Formule: I = investering
KS t KS t + 1 KS = kasstroom
NCW = – I +
+
r = gewenst rendement
( 1 + r ) t ( 1 + r ) t + 1 t = het jaar

Norm: Is de NCW > 0 kan het project worden aanvaard.