Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de spil in het Nederlandse stelsel van marktwerking van de zorg: de onafhankelijk toezichthouder op de zorg. De NZa komt voort uit het College tarieven gezondheidszorg (CTG) en het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) en ont-leent haar taken aan de WMG dit op 1 oktober 2006 van kracht is geworden. Naast de klas-sieke taken van de CTG en CTZ, vervult de NZa ook een aantal nieuwe taken. De NZa houdt toezicht op het gedrag van alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars op de curatieve en langdurige zorgmarkt en kijkt of zij de wet naleven. De NZa stelt regels, budgetten en tarieven vast voor dat deel van de zorg dat is gereguleerd en stelt condities voor marktwerking vast, die geheel of gedeeltelijk geliberaliseerd kunnen worden. Zie ook CVZ, CIZ en WMG.