Selecteer een pagina

Houdstermaatschappij die de uiteindelijke zeggenschap heeft over alle tot de groep behoren-de maatschappijen. Een moederonderneming oefent zeggenschap uit over een dochteron-derneming op basis van direct en/of indirect aandelenbezit.