Selecteer een pagina

Stelregel dat voor de waardering van voorraden op de balans de historische kostprijs of de marktwaarde wordt aangehouden, al naargelang de laagste van de twee. De winsten worden pas geboekt wanneer ze ook werkelijk gemaakt worden, maar als de marktwaarde kleiner is dan de kostprijs wordt verlies geboekt (op dat moment een afwaardering).