Selecteer een pagina

Een onderneming wordt gewoonlijk gefinancieerd met eigen en vreemd vermogen. In con-cernverband, waarbij de moeder niet alle aandelen in bezit heeft, is sprake van financiering van de dochter. Op dat moment bestaan drie soorten vermogen: eigen vermogen, vreemd vermogen en andermans vermogen (dochter). Het eigen vermogen en het andermans ver-mogen stellen het totale groepsvermogen voor.

In deze definitie is alleen de technische regel van de jaarrekening uitgelegd. Daarbij is niet ge-keken hoe moet worden omgegaan met consolideren van deelnemingen.