Selecteer een pagina

Mezzanine financiering is financiering door middel van tussen- of mengvormen van vreemd en eigen vermogen. De term wordt veelal gebruikt als een verzamelbegrip voor ingewikkelde constructies waarin verschillende vormen van aandelen uitgegeven worden en verschillende vormen van leningen gesloten worden. Het betreft het gebruikt van financiele instrumenten zoals achtergestelde leningen en preferente aandelen die de kern vormen van een gemengde financieringsstructuur bestaande uit zowel eigen vermogen als vreemd vermogen. Deze fi-nancieringsvorm wordt veel gebruikt door participatiemaatschappijen en bij Management Buy Outs (MBO).