Selecteer een pagina

Een organisatie ontwikkelt een meerjarenstrategie. Hierin worden de missie, visie en het stra-tegisch beleid voor de organisatie uiteengezet. De focus van deze plannen is vaak 3 tot 5 ja-ren. Dit wordt vaak strategisch plan of business plan genoemd. Zie ook Meerjarenbeleids-plan.