Selecteer een pagina

Overdragen van de vorderingen op de afnemers aan een factormaatschappij, waarbij deze de overgedragen vorderingen uitbetaalt aan de onderneming op of vlak na de vervaldatum van de vorderingen.