Selecteer een pagina

De MSA is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij de mate van dienstverlening door partijen in een contract wordt vastgelegd. Een voorbeeld is de IT-dienstverlening. Een aantal bedrijven maakt gebruik van externe IT-leveranciers. De wederzijdse verwachtingen en de mate van dienstverlening worden dan in een MSA vastgelegd. Een MSA wordt veelal in relatie gebracht met een SLA (service level agreement). Een MSA kan echter uit een aantal SLA’s bestaan. Indien een organisatie zowel MSA als SLA als termen gebruikt, is de SLA de meer concretere invulling van dienstverlening (b.v. per product of dienst).