Selecteer een pagina

Het voortbrengen van producten en diensten kan plaatsvinden in de marktsector en publieke sector. Het marktmechanisme gaat uit van rechtstreekse ruil van exclusieve, geïndividuali-seerde eigendomsrechten. Prijzen spelen in dit ruilproces een belangrijke rol. Zie ook bud-getmechanisme.