Selecteer een pagina

De marginale opbrengst is de opbrengst die één extra product of eenheid met zich mee-brengt. De marginale opbrengst is gelijk aan de verkoopprijs. De winst is maximaal als de marginale opbrengst gelijk is aan de marginale kosten. Bij een grotere afzet zouden de margi-nale kosten namelijk hoger zijn dan de marginale opbrengst en dan zou een extra product verlies opleveren.

Het verschil tussen de marginale en incrementele opbrengsten ligt in het feit dat de marginale opbrengsten betrekking hebben op één extra eenheid en de incrementele op een groep extra eenheden.