Selecteer een pagina

De marginale kosten zijn de kosten die één extra product of eenheid met zich brengt. Als de variabele kosten constant zijn, zijn de marginale kosten gelijk aan de variabele kosten. De winst is maximaal als de marginale opbrengst gelijk is aan de marginale kosten.

Het verschil tussen de marginale en incrementele kosten ligt in het feit dat de marginale kos-ten betrekking hebben op één extra eenheid en de incrementele op een groep extra eenhe-den.