Selecteer een pagina

Managing for Value is een instrument dat ondernemingen gebruiken voor maximale waarde-creatie. De aandeelhouders een hoger rendement op hun investeringen bieden dan het ge-middelde rendement van andere ondernemingen. Dit is een instrument dat door de organisa-tie gebruikt wordt voor het meten van de resultaten en voor de allocatie van de beschikbare middelen aan die activiteiten die op lange termijn de hoogst economische winst genereren. Voorbeeld van methoden die hiervoor geschikt zijn: Quality Function Deployment, Waarde-analyse, Failure Mode Effect Analysis en Design for Manufacturing and Assembly.