Selecteer een pagina

Het maximale (nominale) aandelenkapitaal dat een NV of BV volgens de statuten kan plaat-sen. Een deel van het maatschappelijk kapitaal kan ongeplaatst blijven (niet uitgegeven).

Maatschappelijk kapitaal minus nog niet uitgegeven aandelen = Geplaatst kapitaal.
Geplaatst kapitaal minus nog niet opgevraagd kapitaal = Opgevraagd kapitaal.
Opgevraagd kapitaal minus nog niet gestort kapitaal = Gestort kapitaal.