Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Financiƫle regeling van de overheid waarbij instellingen (bijvoorbeeld voortgezet onderwijs), die gefinancierd worden door de overheid, jaarlijks een bedrag krijgen op basis van het aantal prestaties (bijvoorbeeld aantal leerlingen dat ingeschreven staat bij de onderwijsinstelling) waarmee zij alle activiteiten moeten financieren. Er is dus geen aparte pot voor deelterreinen zoals huisvesting, ict en personeelslasten, maar de middelen zij voor alle deelterreinen sa-mengevoegd. De directie heeft daardoor de vrijheid om te beslissen over de verdeling van de middelen over de deelterreinen. Zie ook Output-financiering.