Selecteer een pagina

Een begroting waarbij de doelstelling is ervoor te zorgen dat op elk moment voldoende liquide middelen aanwezig zijn om de begrote activiteiten te kunnen uitvoeren. Het is een begroting van in- en uitgaande geldstromen gedurende een bepaalde periode.