Selecteer een pagina

Op de balans zijn de activa en passiva gerangschikt naar de mate van liquiditeit om dit te be-nadrukken wordt soms de term liquiditeitsbalans gebruikt om dit te benadrukken. Zie Balans.