Selecteer een pagina

Bij liquidatie van een onderneming worden de bezittingen, vaak per opbod, verkocht. De waarde van de onderneming is dan de verkoopopbrengst minus de kosten van liquidatie (waaronder personeelskosten en uitstaande schulden).