Selecteer een pagina

Methode van voorraadwaardering: last in first out. Wat het laatst is ingekocht cq geprodu-ceerd, wordt geacht het eerst te zijn verkocht of gebruikt.