Selecteer een pagina

De kosten voor de volledige productlevenscyclus worden geraamd en opgeteld, om te bepa-len of de winst die tijdens de productiefase wordt gemaakt, de kosten dekt die in de pre- en postproductiefase worden gemaakt. Bedoeld om inzicht te krijgen in de financiƫle consequen-ties van de ontwikkeling en fabricage van een product en identificatie van de punten waarop kostenverlaging het meeste effect zal scoren.