Selecteer een pagina

London Interbank Offered Rate. Dit is het basisrentepercentage waartegen banken elkaar geld uitlenen. Er zijn 9 soorten Libors (waaronder dollar en euro). Libor is het meest gebruikte referentietarief in de internationale geldmarkt en is vastgesteld door een onafhankelijke orga-nisatie: de BBA (British Bankers’ Association). De ontwikkeling van de Euro-Libor loopt onge-veer parallel met de Euribor-rente.