Selecteer een pagina

Dit heeft betrekking op de wijze waarop een overname wordt gefinancierd. De koopprijs (of-tewel liquiditeitsbehoefte) wordt gefinancierd met relatief veel vreemd vermogen (vandaar de term Leveraged) De financierder krijgt hiervoor een aantal zekerheden. De overgenomen on-derneming dient dit later terug te betalen. De activa van de overgenomen onderneming wor-den veelal als onderpand voor de leningen gebruikt. Zie ook Buy out.