Selecteer een pagina

Een manier om vreemd vermogen aan te trekken is het sluiten van een lening. Dit wordt meestal voor een periode langer dan één jaar gedaan, waardoor het tot het lang vreemd ver-mogen behoort. O/g betekent in dit geval: opgenomen geld.