Selecteer een pagina

Alle (geld)bedragen die in de loop van het jaar leiden tot een afname van het eigen vermogen. De lasten staan credit in de boekhouding, net zoals de betalingen per kas of giro. Het gaat om alle kosten in een winst- en verliesrekening (in scontrovorm). Lasten vormt een begrippen-paar met baten.