Selecteer een pagina

Kosten die bestaan uit de som van de kosten om de kwaliteit te verbeteren of te handhaven en de kosten wegens het ontbreken van voldoende kwaliteit. Onderzoek toont aan dat dit on-geveer 5 tot 10% van het omzetcijfer is.
Er zijn drie hoofdcategorie├źn:
Preventiekosten: kosten om te voorkomen dat een prestatie afwijkt van de norm, bijvoor-beeld kwaliteitsplanning, training, procesbeheersing.
Beoordelingskosten: kosten die worden gemaakt om afwijkingen op te sporen, bijvoorbeeld controlesystemen, inspecties.
Faalkosten: kosten die worden gemaakt om afwijkingen te verhelpen, bijvoorbeeld uitval, herstel en wachttijden. In dit geval voorbeelden van interne faalkosten. Boetes, garanties, imagoverlies zijn voorbeelden van externe faalkosten.