Selecteer een pagina

Kosten berekent per eenheid product.
Integrale kostprijs: alle kosten (de vaste en variabele kosten) worden in de berekening op-genomen.
Variabele kostprijs: er wordt alleen gekeken naar de variabele kosten, bijvoorbeeld ingeval van extra productie bij dezelfde vaste kosten.
Standaardkostprijs: hierbij wordt bij de berekening van de kostprijs uitgegaan van stan-daardhoeveelheden en standaardprijzen.