Selecteer een pagina

Deze kostenvoet (of rendement) bestaat uit twee elementen:
1. een risicovrije voet
2. een risicopremie
De kostenvoet van het eigen vermogen kan worden uitgelegd als een zogenaamde opportu-nity cost. Een investeerder heeft meerdere alternatieven voor het beleggen van zijn ver-mogen. Het kiezen voor het ene alternatief betekent dat hij het mogelijke rendement op het al-ternatief misloopt.