Selecteer een pagina

Een verdeling van de kosten die voor producten zijn gemaakt. Deze kosten kunnen op ver-schillende wijzen worden toegerekend aan (meestal) de kostendragers (of kostenplaatsen). Dit wordt ook wel kostenverbijzondering genoemd.