Selecteer een pagina

Een activiteit waarover kosteninformatie wordt verzameld en waar een gebruiker van de fi-nancieel-economische informatie iets over wil weten. Meestal is een kostendrager een pro-duct, maar in principe kan een kostendrager alles zijn waarvoor de bepaling van de kosten gewenst is. Voorbeelden zijn: de kosten van een product of de dienst aan een klant of de kosten van een locatie.