Selecteer een pagina

Dit is een verantwoordelijkheidscentrum waarin medewerkers kosten beheersen, maar de opbrengsten of het investeringsniveau niet beheersen. De prestaties worden geëvalueerd door de werkelijke kosten van het centrum te vergelijken met de beoogde of standaardkosten voor de hoeveelheid en het soort werk dat wordt verricht.

Een verantwoordelijkheidscentrum geeft aan in welke mate de manager van dat centrum op-brengsten, kosten, winst of rentabiliteit van het geïnvesteerd vermogen beheerst. Accoun-tants (en in lijn daarmee ook anderen) delen verantwoordelijkheidscentra in vier typen in: kos-tencentra, opbrengstencentra, winstcentra en investeringscentra. Deze centra kunnen werkmaatschappijen zijn of onderdelen van werkmaatschappijen. Daarnaast kunnen deze onderdelen meer of minder bevoegdheden hebben.