Selecteer een pagina

In zijn algemeenheid is er een driedeling te maken in systemen/methoden om kosten te calcu-leren. De systemen zijn verschillend op basis van de wijze waarop de kosten worden toege-wezen aan kostendragers en de verfijndheid van het systeem:
– variabele kostencalculatiesystemen (direct costing of marginale kostencalculatie);
– traditionele integrale kostprijsberekeningsystemen (absorption costing, commercile kostprijs of standaardkostprijs);
– activity-based costing-systemen (ABC).