Selecteer een pagina

De term kosten kan in verschillende betekenissen voorkomen omdat het in de verschillende vakgebieden (bijvoorbeeld externe en interne verslaglegging, juridisch, kostencalculaties) verschillende wordt gedefinieerd. Het gaat veelal om de opgeofferde waarden in een organi-satie. Hiermee wordt bedoeld alle bestedingen in een organisatie maar ook alle middelen die verloren gaan, gebruikt worden, enzovoort, bedoeld om opbrengsten in een organisatie te genereren. Kosten vormt een begrippenpaar met Opbrengsten.