Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
De bedoeling van ketenzorg is dat de zorg goed op elkaar is afgestemd. Bijvoorbeeld van eerste lijnszorg naar tweedelijnszorg en andersom. Bijvoorbeeld als iemand uit een zieken-huis weer naar huis gaat en daar verzorging behoeft en dat krijgt.