Selecteer een pagina

Een kengetal wordt ook wel kerncijfer, ratio, verhoudingsgetal of prestatie-indicator genoemd. Ook wordt in verschillende theorieën een onderscheid gemaakt tussen ken- en stuurgetallen. Kengetallen worden ingezet vanuit een diagnostische invalshoek. Stuurgetallen wordt ingezet om vanuit een nulsituatie en bijbehorende streefwaarden de richting van het beleid aan te ge-ven. Zowel ken- als stuurgetallen geven de verhouding weer tussen twee of meer groothe-den. Een kengetal kan daarmee zowel een absoluut getal als een ver¬houdingsgetal zijn.