Selecteer een pagina

De lasten, zoals afschrijvingen en rentekosten, die direct verband houden met het eigen ver-mogen of het vreemd vermogen.