Selecteer een pagina

Productiemethode waarin veel productiemiddelen worden gebruikt en daarmee veel vermo-gensbeslag heeft. De nadruk ligt op de productiefactor kapitaal. Vooral de industrie is kapi-taalsintensief. Zie ook Arbeidsintensieve productiemethode.