Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Op de kapitaaldienst van de begroting worden de uitgaven opgenomen die geen lasten zijn. Zie ook de Gewone dienst van de begroting.