Selecteer een pagina

Kapitaal is (in de bedrijfseconomie) in essentie de passief zijde van de balans. Daarbij gaat het alleen om het eigen deel van het vermogen (het eigen vermogen). Marco economisch wordt de term Kapitaal gebruikt om een productiefactor aan te duiden naast grond en arbeid (de actief zijde van de balans).