Selecteer een pagina

Het jaarverslag is wettelijk omschreven als het verslag van de directie of het bestuur. Het jaarverslag is onderdeel van het Financieel verslag. In de volksmond wordt met het jaarver-slag het Financieel verslag bedoeld. Zie Financieel verslag.