Selecteer een pagina

Omvat een balans, winst- en verliesrekening met bijbehorende toelichtingen. Hiervoor zijn wettelijke richtlijnen met gegevens die hierin minimaal moeten worden opgenomen. Bij het op-maken van een balans en een winst- en verliesrekening dient de onderneming rekening te houden met de volgende vijf beginsels: realisatiebeginsel, matchingbeginsel, continuïteitsbe-ginsel, voorzichtigheidsbeginsel en bestendigheidbeginsel. Zie ook Financieel verslag.