Selecteer een pagina

De meerjarenbeleidsplannen van de verschillende eenheden/sectoren, worden vertaald naar jaarplannen. De focus van het jaarplan is gericht op het komende jaar en heeft een tijdshori-zon van één jaar. In deze jaarplannen worden de relevante actieplannen voor het betreffende jaar beschreven. Hierin worden ook de werkplannen van de managers van die afdelingen be-trokken. Het jaarplan wordt door het management aan de RvT voorgelegd en is daarmee een sturingsinstrument van de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht.