Selecteer een pagina

(gebruikt als begrip uit de overheidssector)
De uitgave van de overheid in bijvoorbeeld infrastructuur wordt ook wel een investering ge-noemd (kapitaaluitgave). De term investering kan ook betrekking hebben op het door de or-ganisatie zelf vastleggen van gelden in duurzame productiemiddelen ten behoeve van de ei-gen organisatie.