Selecteer een pagina

Waarde van het totale eigen vermogen van een onderneming. De term wordt vooral gebruikt als intrinsieke waarde per aandeel, te berekenen door het eigen vermogen te delen door het aantal uitstaande aandelen.