Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
Onder intramurale zorg wordt verstaan het zorgaanbod dat zich afspeelt binnen de muren van een ziekenhuis of andere zorginstelling.