Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
De rente die gemeenten toerekenen aan het eigen vermogen. Bij private organisaties is de vergoeding voor eigen vermogen winst en bij geleend vermogen rente. Gemeenten streven niet naar winst, dus wordt een vaste vergoeding toegerekend aan het eigen vermogen. Daarmee lijkt eigen vermogen ‘even duur’ als vreemd vermogen en zal een investeringsbe-slissing geen vertekend beeld geven. Deze vergoeding (rente) wordt interne rekenrente ge-noemd.