Selecteer een pagina

Verkrijgen van geldmiddelen uit de ontvangsten die door de onderneming zelf worden verkre-gen. Belangrijkste bronnen van interne financiering zijn winstinhoudingen en afschrijvingen op productiemiddelen.