Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
De IPSASB moet worden gezien als de ‘standard setter’: de ontwerper van regels voor exter-ne verslaglegging. De IPSASB zicht zich op het bevorderen van consistente en vergelijkbare financiële verslaglegging in de publieke sector. Er nemen meer dan 100 landen deel aan de IPSASB welke zetelt in New York.