Selecteer een pagina

De (integrale) kostprijs van een product of dienst bestaat uit de totale kosten (financieel) die gemaakt worden voor het produceren of leveren van het product of de dienst. Over het al-gemeen is dit voor de directe relatief eenvoudig. De toerekening van de indirecte levert veelal meer problemen op, aangezien er geen directe relatie tussen deze kosten en het product of dienst bestaat.

In de praktijk worden drie vormen van kostprijsberekening gehanteerd: de opslagcalculatie-methode, de kostenplaatsmethode en Activity Based Costing (ABC).