Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Het begroten van het verbruik van middelen. Zie ook begroting.