Selecteer een pagina

Algemene naam voor reserves die gevormd zijn uit gerealiseerde winsten doordat deze win-sten niet zijn uitgekeerd. Dit in tegenstelling tot agio- en herwaarderingsreserves.